قیمت نفت با تقویت دلار سقوط کرد/ روند سوددهی ۲۰۱۸ متوقف شد

قیمت نفت با تقویت دلار سقوط کرد/ روند سوددهی ۲۰۱۸ متوقف شد
در پایان معاملات روز جمعه با رشد دلار به دنبال انتشار داده‌های قدرتمند اشتغال آمریکا، قیمت‌های نفت افت کرد.

قیمت نفت با تقویت دلار سقوط کرد/ روند سوددهی ۲۰۱۸ متوقف شد

در پایان معاملات روز جمعه با رشد دلار به دنبال انتشار داده‌های قدرتمند اشتغال آمریکا، قیمت‌های نفت افت کرد.
قیمت نفت با تقویت دلار سقوط کرد/ روند سوددهی ۲۰۱۸ متوقف شد

ممکن است بپسندید...