نجات معجزه آسای ۲ راننده در جاده ایلام -مهران

نجات معجزه آسای ۲ راننده در جاده ایلام -مهران
رئیس پلیس راه ایلام گفت: در تصادفی که ساعتی قبل اتفاق افتاد ۲ خودروی پژو و نیسان به شدت با هم برخورد کردند و ۲ راننده آن به طرز معجزه آسایی نجات یافتند.

نجات معجزه آسای ۲ راننده در جاده ایلام -مهران

رئیس پلیس راه ایلام گفت: در تصادفی که ساعتی قبل اتفاق افتاد ۲ خودروی پژو و نیسان به شدت با هم برخورد کردند و ۲ راننده آن به طرز معجزه آسایی نجات یافتند.
نجات معجزه آسای ۲ راننده در جاده ایلام -مهران

ممکن است بپسندید...