پشت پرده سیاست‌های آمریکا نیت‌ شوم نهفته است/ تعامل ایران با آمریکا تکیه بر هیچ و پوچ

پشت پرده سیاست‌های آمریکا نیت‌ شوم نهفته است/ تعامل ایران با آمریکا تکیه بر هیچ و پوچ
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری (ره) شیراز گفت: نیتی شوم در پشت همه سیاست آمریکا در برابر ملت شریف ایران است و تعامل با چنین کشوری تکیه به هیچ و پوچ است.

پشت پرده سیاست‌های آمریکا نیت‌ شوم نهفته است/ تعامل ایران با آمریکا تکیه بر هیچ و پوچ

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری (ره) شیراز گفت: نیتی شوم در پشت همه سیاست آمریکا در برابر ملت شریف ایران است و تعامل با چنین کشوری تکیه به هیچ و پوچ است.
پشت پرده سیاست‌های آمریکا نیت‌ شوم نهفته است/ تعامل ایران با آمریکا تکیه بر هیچ و پوچ

ممکن است بپسندید...