پیروزی خانگی منچستر یونایتد/ اولین گل الکسیس سانچز در اولدترافورد

پیروزی خانگی منچستر یونایتد/ اولین گل الکسیس سانچز در اولدترافورد
تیم فوتبال منچستر یونایتد در دیدار خانگی مقابل هادرسفیلد به پیروزی دست پیدا کرد.

پیروزی خانگی منچستر یونایتد/ اولین گل الکسیس سانچز در اولدترافورد

تیم فوتبال منچستر یونایتد در دیدار خانگی مقابل هادرسفیلد به پیروزی دست پیدا کرد.
پیروزی خانگی منچستر یونایتد/ اولین گل الکسیس سانچز در اولدترافورد

ممکن است بپسندید...