گپ و گفت رضا عطاران با مشهدی‌ها

گپ و گفت رضا عطاران با مشهدی‌ها
رضا عطاران امروز شنبه ساعت ۱۸ در پردیس سینمایی اطلس مشهد به تماشای «مصادره» می‌نشیند و با مخاطبان گفت‌وگو می‌کند.

گپ و گفت رضا عطاران با مشهدی‌ها

رضا عطاران امروز شنبه ساعت ۱۸ در پردیس سینمایی اطلس مشهد به تماشای «مصادره» می‌نشیند و با مخاطبان گفت‌وگو می‌کند.
گپ و گفت رضا عطاران با مشهدی‌ها

ممکن است بپسندید...