۱۹ نماینده پارلمان انگلیس لغو سفر بن سلمان به لندن را خواستار شدند

۱۹ نماینده پارلمان انگلیس لغو سفر بن سلمان به لندن را خواستار شدند
گروهی از نمایندگان پارلمان انگلستان با صدور بیانیه‌ای به دولت این کشور توصیه کرده‌اند که با توجه به نقشی که، ولی عهد عربستان در جنگ یمن و دیگر بحران‌های خاورمیانه داشته، دعوت از او را پس بگیرد.

۱۹ نماینده پارلمان انگلیس لغو سفر بن سلمان به لندن را خواستار شدند

گروهی از نمایندگان پارلمان انگلستان با صدور بیانیه‌ای به دولت این کشور توصیه کرده‌اند که با توجه به نقشی که، ولی عهد عربستان در جنگ یمن و دیگر بحران‌های خاورمیانه داشته، دعوت از او را پس بگیرد.
۱۹ نماینده پارلمان انگلیس لغو سفر بن سلمان به لندن را خواستار شدند

ممکن است بپسندید...