آتش سوزی در هتل محل اقامت زائران ایرانی در نجف

آتش سوزی در هتل محل اقامت زائران ایرانی در نجف
منابع عراقی روز یکشنبه از وقوع آتش سوزی در هتلی واقع در مرکز نجف و حالات خفگی بین زائران ایرانی خبر دادند.

آتش سوزی در هتل محل اقامت زائران ایرانی در نجف

منابع عراقی روز یکشنبه از وقوع آتش سوزی در هتلی واقع در مرکز نجف و حالات خفگی بین زائران ایرانی خبر دادند.
آتش سوزی در هتل محل اقامت زائران ایرانی در نجف

ممکن است بپسندید...