اسامی ۶۰ مظنون تحت تعقیب از سوی دولت عراق اعلام شد

اسامی ۶۰ مظنون تحت تعقیب از سوی دولت عراق اعلام شد
دولت عراق اسامی ۶۰ مظنون تحت تعقیب را که در میان آن‌ها نام دختر دیکتاتور معدوم این کشور نیز به چشم می‌خورد، اعلام کرد.

اسامی ۶۰ مظنون تحت تعقیب از سوی دولت عراق اعلام شد

دولت عراق اسامی ۶۰ مظنون تحت تعقیب را که در میان آن‌ها نام دختر دیکتاتور معدوم این کشور نیز به چشم می‌خورد، اعلام کرد.
اسامی ۶۰ مظنون تحت تعقیب از سوی دولت عراق اعلام شد

ممکن است بپسندید...