اظهارات مضحک نتانیاهو: در پی به راه انداختن جنگ نیستیم!

اظهارات مضحک نتانیاهو: در پی به راه انداختن جنگ نیستیم!
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد این رژیم در پی به راه انداختن جنگ نیست، ولی برای آنچه او «دفاع از خود» خواند، هر کاری انجام می‌دهد.

اظهارات مضحک نتانیاهو: در پی به راه انداختن جنگ نیستیم!

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد این رژیم در پی به راه انداختن جنگ نیست، ولی برای آنچه او «دفاع از خود» خواند، هر کاری انجام می‌دهد.
اظهارات مضحک نتانیاهو: در پی به راه انداختن جنگ نیستیم!

ممکن است بپسندید...