اولین دوره مطالعاتی زن و خانواده «دختران انقلاب» در مشهد برگزار می‌شود

اولین دوره مطالعاتی زن و خانواده «دختران انقلاب» در مشهد برگزار می‌شود
مسئول واحد خواهران دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی گفت: ثبت نام اولين دوره مطالعاتی زن و خانواده با عنوان «دختران انقلاب» همزمان با دهه فجر آغاز شد.

اولین دوره مطالعاتی زن و خانواده «دختران انقلاب» در مشهد برگزار می‌شود

مسئول واحد خواهران دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی گفت: ثبت نام اولين دوره مطالعاتی زن و خانواده با عنوان «دختران انقلاب» همزمان با دهه فجر آغاز شد.
اولین دوره مطالعاتی زن و خانواده «دختران انقلاب» در مشهد برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...