بحرین ۸ شهروند این کشور را به عراق تبعید کرد

بحرین ۸ شهروند این کشور را به عراق تبعید کرد
سازمان «دیده بان حقوق بشر» روز یکشنبه اعلام کرد که رژیم آل خلیفه بحرین هشت شهروند این کشور را به عراق تبعید کرده است.

بحرین ۸ شهروند این کشور را به عراق تبعید کرد

سازمان «دیده بان حقوق بشر» روز یکشنبه اعلام کرد که رژیم آل خلیفه بحرین هشت شهروند این کشور را به عراق تبعید کرده است.
بحرین ۸ شهروند این کشور را به عراق تبعید کرد

ممکن است بپسندید...