تعبیر صفار هرندی درباره احمدی‌نژاد: او «پلنگ‌صفت» است

تعبیر صفار هرندی درباره احمدی‌نژاد: او «پلنگ‌صفت» است

تعبیر صفار هرندی درباره احمدی‌نژاد: او «پلنگ‌صفت» است

تعبیر صفار هرندی درباره احمدی‌نژاد: او «پلنگ‌صفت» است

ممکن است بپسندید...