تیلرسون: آمریکا درحال بررسی وضع تحریم‌های جدید بر فروش نفت ونزوئلاست

تیلرسون: آمریکا درحال بررسی وضع تحریم‌های جدید بر فروش نفت ونزوئلاست
‘رکس تیلرسون’ وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که این کشور به بررسی اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید علیه فروش نفت ونزوئلا ادامه می‌دهد.

تیلرسون: آمریکا درحال بررسی وضع تحریم‌های جدید بر فروش نفت ونزوئلاست

‘رکس تیلرسون’ وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که این کشور به بررسی اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید علیه فروش نفت ونزوئلا ادامه می‌دهد.
تیلرسون: آمریکا درحال بررسی وضع تحریم‌های جدید بر فروش نفت ونزوئلاست

ممکن است بپسندید...