حضور آمریکا در منطقه به خاطر مبارزه با داعش نیست/ امنیت ترکیه با همکاری ایران تضمین می‌شود

حضور آمریکا در منطقه به خاطر مبارزه با داعش نیست/ امنیت ترکیه با همکاری ایران تضمین می‌شود
«موسی اوزوغورلو» روزنامه‌نگار ترکیه‌ای در گفت‌وگو با تسنیم، ارزیابی خود در مورد تحولات سوریه و نشست سوچی را ارائه کرد و گفت: «حضور آمریکا در منطقه نه به خاطر مبارزه با داعش بلکه مقابله با محور مقاومت است».

حضور آمریکا در منطقه به خاطر مبارزه با داعش نیست/ امنیت ترکیه با همکاری ایران تضمین می‌شود

«موسی اوزوغورلو» روزنامه‌نگار ترکیه‌ای در گفت‌وگو با تسنیم، ارزیابی خود در مورد تحولات سوریه و نشست سوچی را ارائه کرد و گفت: «حضور آمریکا در منطقه نه به خاطر مبارزه با داعش بلکه مقابله با محور مقاومت است».
حضور آمریکا در منطقه به خاطر مبارزه با داعش نیست/ امنیت ترکیه با همکاری ایران تضمین می‌شود

ممکن است بپسندید...