حمله افراد ناشناس به مسجدی در هلند/ شعار‌هایی علیه اردوغان روی ساختمان

حمله افراد ناشناس به مسجدی در هلند/ شعار‌هایی علیه اردوغان روی ساختمان
یکی از مساجد هلند به وسیله افراد ناشناس هدف حمله قرار گرفت. احتمال می‌رود این اقدام در واکنش به حمله ترکیه به عفرین صورت گرفته باشد.

حمله افراد ناشناس به مسجدی در هلند/ شعار‌هایی علیه اردوغان روی ساختمان

یکی از مساجد هلند به وسیله افراد ناشناس هدف حمله قرار گرفت. احتمال می‌رود این اقدام در واکنش به حمله ترکیه به عفرین صورت گرفته باشد.
حمله افراد ناشناس به مسجدی در هلند/ شعار‌هایی علیه اردوغان روی ساختمان

ممکن است بپسندید...