دانشگاه آزاد و پیام نور از ثمرات انقلاب است/ افزایش چشمگیر تولید علم در دانشگاه‌های تخصصی

دانشگاه آزاد و پیام نور از ثمرات انقلاب است/ افزایش چشمگیر تولید علم در دانشگاه‌های تخصصی
مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان گفت: دانشگاه‌های تخصصی و دانشگاه‌های آزاد اسلامی و پیام نور به حق یکی از ثمرات موفق انقلاب اسلامی است و مقایسه تولید علم این دانشگاه‌ها قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان از رشد علمی قابل توجه آن‌ها دارد.

دانشگاه آزاد و پیام نور از ثمرات انقلاب است/ افزایش چشمگیر تولید علم در دانشگاه‌های تخصصی

مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان گفت: دانشگاه‌های تخصصی و دانشگاه‌های آزاد اسلامی و پیام نور به حق یکی از ثمرات موفق انقلاب اسلامی است و مقایسه تولید علم این دانشگاه‌ها قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان از رشد علمی قابل توجه آن‌ها دارد.
دانشگاه آزاد و پیام نور از ثمرات انقلاب است/ افزایش چشمگیر تولید علم در دانشگاه‌های تخصصی

ممکن است بپسندید...