نتانیاهو دیدار با محمود عباس در روسیه را رد کرد

نتانیاهو دیدار با محمود عباس در روسیه را رد کرد
دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین از مخالفت نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد.

نتانیاهو دیدار با محمود عباس در روسیه را رد کرد

دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین از مخالفت نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد.
نتانیاهو دیدار با محمود عباس در روسیه را رد کرد

ممکن است بپسندید...