هشدار جدید آنکارا به واشنگتن نسبت به خطر برخورد نظامی

هشدار جدید آنکارا به واشنگتن نسبت به خطر برخورد نظامی
ترکیه نسبت به برخورد با نظامیان آمریکایی در شهر منبج در شمال سوریه هشدار داد.

هشدار جدید آنکارا به واشنگتن نسبت به خطر برخورد نظامی

ترکیه نسبت به برخورد با نظامیان آمریکایی در شهر منبج در شمال سوریه هشدار داد.
هشدار جدید آنکارا به واشنگتن نسبت به خطر برخورد نظامی

ممکن است بپسندید...