همکاری تنگاتنگ مافیای ایتالیا با داعش

همکاری تنگاتنگ مافیای ایتالیا با داعش
به گفته مقامات ایتالیایی، گروه‌هایی مافیایی فعال در این کشور در تأمین برخی اقلام خاص مورد نیاز داعش، با این گروه تروریستی همکاری تنگاتنگی داشته‌اند.

همکاری تنگاتنگ مافیای ایتالیا با داعش

به گفته مقامات ایتالیایی، گروه‌هایی مافیایی فعال در این کشور در تأمین برخی اقلام خاص مورد نیاز داعش، با این گروه تروریستی همکاری تنگاتنگی داشته‌اند.
همکاری تنگاتنگ مافیای ایتالیا با داعش

ممکن است بپسندید...