هیأت‌رئیسه حق ندارد مانع طرح سؤال از رئیس‌جمهور شود/ بیشتر نمایندگان طرح سؤال از روحانی را امضا کردند

هیأت‌رئیسه حق ندارد مانع طرح سؤال از رئیس‌جمهور شود/ بیشتر نمایندگان طرح سؤال از روحانی را امضا کردند
نماینده مردم پاوه و ثلاث باباجانی گفت: قانون این اجازه را به هیئت رئیسه نمی‌دهد که از مطرح شدن سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور جلوگیری کند.

هیأت‌رئیسه حق ندارد مانع طرح سؤال از رئیس‌جمهور شود/ بیشتر نمایندگان طرح سؤال از روحانی را امضا کردند

نماینده مردم پاوه و ثلاث باباجانی گفت: قانون این اجازه را به هیئت رئیسه نمی‌دهد که از مطرح شدن سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور جلوگیری کند.
هیأت‌رئیسه حق ندارد مانع طرح سؤال از رئیس‌جمهور شود/ بیشتر نمایندگان طرح سؤال از روحانی را امضا کردند

ممکن است بپسندید...