پیکر صادق تبریزی در انگلیس به خاک سپرده شد

پیکر صادق تبریزی در انگلیس به خاک سپرده شد
خانواده زنده یاد صادق تبریزی درباره زمان مرگ و خاکسپاری این هنرمند عرصه هنرهای تجسمی توضیحاتی را ارایه دادند.

پیکر صادق تبریزی در انگلیس به خاک سپرده شد

خانواده زنده یاد صادق تبریزی درباره زمان مرگ و خاکسپاری این هنرمند عرصه هنرهای تجسمی توضیحاتی را ارایه دادند.
پیکر صادق تبریزی در انگلیس به خاک سپرده شد

ممکن است بپسندید...