گفت و شنود؛ رضایت!

گفت و شنود؛ رضایت!
وزیر راه و شهرسازی به مدیران استانی این وزارتخانه ۳ ماه مهلت داده است تا درباره ۲روز برفی تهران و برخی دیگر از استان‌ها گزارش تهیه کنند!

گفت و شنود؛ رضایت!

وزیر راه و شهرسازی به مدیران استانی این وزارتخانه ۳ ماه مهلت داده است تا درباره ۲روز برفی تهران و برخی دیگر از استان‌ها گزارش تهیه کنند!
گفت و شنود؛ رضایت!

ممکن است بپسندید...