یک انیمیشن غافلگیرکننده‌ ایرانی/ فیلشاه: یک تجربه خوب و شیرین

یک انیمیشن غافلگیرکننده‌ ایرانی/ فیلشاه: یک تجربه خوب و شیرین
غنای بصری “فیلشاه” احتمالا در میان تمام فیلم‌های جشنواره سرآمد است و رنگ‌آمیزی شاد و کودکانه‌اش، حال پرده‌ی نقره‌ای را خوب می‌کند.

یک انیمیشن غافلگیرکننده‌ ایرانی/ فیلشاه: یک تجربه خوب و شیرین

غنای بصری “فیلشاه” احتمالا در میان تمام فیلم‌های جشنواره سرآمد است و رنگ‌آمیزی شاد و کودکانه‌اش، حال پرده‌ی نقره‌ای را خوب می‌کند.
یک انیمیشن غافلگیرکننده‌ ایرانی/ فیلشاه: یک تجربه خوب و شیرین

ممکن است بپسندید...