بیانیه دست اندرکاران مستند “خارج از دید”

بیانیه دست اندرکاران مستند “خارج از دید”
سازندگان مستند “خارج از دید” که به مناسبت دهه فجر از شبکه سوم سیما پخش شد در واکنش به اتهامات یکی از از نامزدهای انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری بیانیه صادر کردند

بیانیه دست اندرکاران مستند “خارج از دید”

سازندگان مستند “خارج از دید” که به مناسبت دهه فجر از شبکه سوم سیما پخش شد در واکنش به اتهامات یکی از از نامزدهای انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری بیانیه صادر کردند
بیانیه دست اندرکاران مستند “خارج از دید”

ممکن است بپسندید...