از عملکردتان غافلگیر شدم/ می‌توانید الگو‌هایی مانند رحمتی و یا نیمار داشته باشید

از عملکردتان غافلگیر شدم/ می‌توانید الگو‌هایی مانند رحمتی و یا نیمار داشته باشید
وینفرد شفر سرمربی استقلال در پایان مسابقه امروز در جمع بازیکنان تیم جوانان حاضر شد.

از عملکردتان غافلگیر شدم/ می‌توانید الگو‌هایی مانند رحمتی و یا نیمار داشته باشید

وینفرد شفر سرمربی استقلال در پایان مسابقه امروز در جمع بازیکنان تیم جوانان حاضر شد.
از عملکردتان غافلگیر شدم/ می‌توانید الگو‌هایی مانند رحمتی و یا نیمار داشته باشید

ممکن است بپسندید...