اسلام، مسلمانی و شیعه علی (ع) بودن بها می‌خواهد/ پیروزی انقلاب از اتفاقات نادر در تاریخ بشریت است

اسلام، مسلمانی و شیعه علی (ع) بودن بها می‌خواهد/ پیروزی انقلاب از اتفاقات نادر در تاریخ بشریت است
نماینده رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه اسلام، مسلمانی و شیعه علی (ع) بودن بها می‌خواهد، گفت: راه علی (ع) راه سختی است، عقبه‌ها و تنگنا‌ها دارد، فکر نکنید که حالا که انقلاب شد همه چیز آن طور که ما آرزو می‌کنیم اتفاق می‌افتد.

اسلام، مسلمانی و شیعه علی (ع) بودن بها می‌خواهد/ پیروزی انقلاب از اتفاقات نادر در تاریخ بشریت است

نماینده رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه اسلام، مسلمانی و شیعه علی (ع) بودن بها می‌خواهد، گفت: راه علی (ع) راه سختی است، عقبه‌ها و تنگنا‌ها دارد، فکر نکنید که حالا که انقلاب شد همه چیز آن طور که ما آرزو می‌کنیم اتفاق می‌افتد.
اسلام، مسلمانی و شیعه علی (ع) بودن بها می‌خواهد/ پیروزی انقلاب از اتفاقات نادر در تاریخ بشریت است

ممکن است بپسندید...