ایستگاه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در راهپیمایی ۲۲بهمن برپا می‌شود

ایستگاه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در راهپیمایی ۲۲بهمن برپا می‌شود
فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی امسال نیز همچون سال‌های گذشته با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن از انسجام ملی و اسلامی کشور دفاع خواهند کر

ایستگاه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در راهپیمایی ۲۲بهمن برپا می‌شود

فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی امسال نیز همچون سال‌های گذشته با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن از انسجام ملی و اسلامی کشور دفاع خواهند کر
ایستگاه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در راهپیمایی ۲۲بهمن برپا می‌شود

ممکن است بپسندید...