حزب ماکرون در انتخابات میاندوره‌ای پارلمان فرانسه شکست خورد

حزب ماکرون در انتخابات میاندوره‌ای پارلمان فرانسه شکست خورد
حزب «امانوئل ماکرون» در انتخابات میاندوره‌ای پارلمان فرانسه در مقابل حزب محافظه‌کار شکست خورد.

حزب ماکرون در انتخابات میاندوره‌ای پارلمان فرانسه شکست خورد

حزب «امانوئل ماکرون» در انتخابات میاندوره‌ای پارلمان فرانسه در مقابل حزب محافظه‌کار شکست خورد.
حزب ماکرون در انتخابات میاندوره‌ای پارلمان فرانسه شکست خورد

ممکن است بپسندید...