خانواده‌هایی که درد گرسنگی و محرومیت برایشان عادی شده!/ دانشجویان بروجردی و این بار توزیع بیش از ۵۰۰ غذا بین محرومان در هر هفته

خانواده‌هایی که درد گرسنگی و محرومیت برایشان عادی شده!/ دانشجویان بروجردی و این بار توزیع بیش از ۵۰۰ غذا بین محرومان در هر هفته
هیات روضه الشهدای بروجرد از دانشجویانی تشکیل شده است که دغدغه‌شان مشکلات اجتماعی است؛ بچه‌های این هیات یکشنبه شب‌ها غذا درست می‌کنند و بین نیازمندان توزیع می‌کنند.

خانواده‌هایی که درد گرسنگی و محرومیت برایشان عادی شده!/ دانشجویان بروجردی و این بار توزیع بیش از ۵۰۰ غذا بین محرومان در هر هفته

هیات روضه الشهدای بروجرد از دانشجویانی تشکیل شده است که دغدغه‌شان مشکلات اجتماعی است؛ بچه‌های این هیات یکشنبه شب‌ها غذا درست می‌کنند و بین نیازمندان توزیع می‌کنند.
خانواده‌هایی که درد گرسنگی و محرومیت برایشان عادی شده!/ دانشجویان بروجردی و این بار توزیع بیش از ۵۰۰ غذا بین محرومان در هر هفته

ممکن است بپسندید...