خلبان روسی خود را در میان تروریست‌ها منفجر کرد

خلبان روسی خود را در میان تروریست‌ها منفجر کرد
یک رسانه روسی لحظاتی قبل اعلام کرد که خلبان جنگنده سوخوی ساقط شده در ادلب سوریه بعد از محاصره شدن از سوی تروریست‌ها، خود را منفجر کرده است.

خلبان روسی خود را در میان تروریست‌ها منفجر کرد

یک رسانه روسی لحظاتی قبل اعلام کرد که خلبان جنگنده سوخوی ساقط شده در ادلب سوریه بعد از محاصره شدن از سوی تروریست‌ها، خود را منفجر کرده است.
خلبان روسی خود را در میان تروریست‌ها منفجر کرد

ممکن است بپسندید...