دولت مسئولیتی در توسعه پیام‌رسان‌ها ندارد

دولت مسئولیتی در توسعه پیام‌رسان‌ها ندارد
وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۳۱ پروژه برای زیرساخت‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات تعریف و از ۶ ماه آینده پروژه‌ها آغاز می‌شود، گفت: دولت مسئولیتی در توسعه پیام‌رسان‌ها ندارد.

دولت مسئولیتی در توسعه پیام‌رسان‌ها ندارد

وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۳۱ پروژه برای زیرساخت‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات تعریف و از ۶ ماه آینده پروژه‌ها آغاز می‌شود، گفت: دولت مسئولیتی در توسعه پیام‌رسان‌ها ندارد.
دولت مسئولیتی در توسعه پیام‌رسان‌ها ندارد

ممکن است بپسندید...