سردرگمی اقتصاد ایـران در بـازار آشفتـه ارز/ دولت روحانی بدتر از احمدی نژاد ارز را مدیریت کرد

سردرگمی اقتصاد ایـران در بـازار آشفتـه ارز/ دولت روحانی بدتر از احمدی نژاد ارز را مدیریت کرد
اگرچه مسئولان وعده داده بودند نرخ ارز متعادل خواهد شد، اما نرخ دلار روز شنبه با عبور از مرز ۴۷۰۰ تومان نشان داد خیال توقف ندارد و این نابسامانی، فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است.

سردرگمی اقتصاد ایـران در بـازار آشفتـه ارز/ دولت روحانی بدتر از احمدی نژاد ارز را مدیریت کرد

اگرچه مسئولان وعده داده بودند نرخ ارز متعادل خواهد شد، اما نرخ دلار روز شنبه با عبور از مرز ۴۷۰۰ تومان نشان داد خیال توقف ندارد و این نابسامانی، فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است.
سردرگمی اقتصاد ایـران در بـازار آشفتـه ارز/ دولت روحانی بدتر از احمدی نژاد ارز را مدیریت کرد

ممکن است بپسندید...