سعودی‌ها در کمال خفا جزیره «تیران» مصر را تحویل گرفتند

سعودی‌ها در کمال خفا جزیره «تیران» مصر را تحویل گرفتند
یک منبع دیپلماتیک غربی از انجام مراحل تحویل جزیره تیران مصر به عربستان که به شکل محرمانه و بی سر وصدا رخ داد، پرده برداشت.

سعودی‌ها در کمال خفا جزیره «تیران» مصر را تحویل گرفتند

یک منبع دیپلماتیک غربی از انجام مراحل تحویل جزیره تیران مصر به عربستان که به شکل محرمانه و بی سر وصدا رخ داد، پرده برداشت.
سعودی‌ها در کمال خفا جزیره «تیران» مصر را تحویل گرفتند

ممکن است بپسندید...