شکست سنگین چلسی برابر واتفورد

شکست سنگین چلسی برابر واتفورد
تیم فوتبال چلسی در آخرین دیدار هفته لیگ برتر انگلیس مغلوب واتفورد شد و به رده چهارم جدول سقوط کرد.

شکست سنگین چلسی برابر واتفورد

تیم فوتبال چلسی در آخرین دیدار هفته لیگ برتر انگلیس مغلوب واتفورد شد و به رده چهارم جدول سقوط کرد.
شکست سنگین چلسی برابر واتفورد

ممکن است بپسندید...