طرح‌های فناور صنعتی در استان البرز افتتاح شد

طرح‌های فناور صنعتی در استان البرز افتتاح شد
طرح‌های فناور حوزه تصفیه پساب، نیروگاه تولید برق و پالایشگاه غلات یک شرکت دانش بنیان البرز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

طرح‌های فناور صنعتی در استان البرز افتتاح شد

طرح‌های فناور حوزه تصفیه پساب، نیروگاه تولید برق و پالایشگاه غلات یک شرکت دانش بنیان البرز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
طرح‌های فناور صنعتی در استان البرز افتتاح شد

ممکن است بپسندید...