طرح شمیم معرفت در دانشگاه آزاد سمنان آغاز به کار کرد

طرح شمیم معرفت در دانشگاه آزاد سمنان آغاز به کار کرد
دوره معرفت افزایی «شمیم معرفت» با حضور جمعی از دانشجویان منتخب دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در واحد سمنان آغاز شد.

طرح شمیم معرفت در دانشگاه آزاد سمنان آغاز به کار کرد

دوره معرفت افزایی «شمیم معرفت» با حضور جمعی از دانشجویان منتخب دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در واحد سمنان آغاز شد.
طرح شمیم معرفت در دانشگاه آزاد سمنان آغاز به کار کرد

ممکن است بپسندید...