ظریف: برخورد ترامپ با برجام قابل پیش‌بینی بود/ امن‌ترین کشور منطقه‌ایم

ظریف: برخورد ترامپ با برجام قابل پیش‌بینی بود/ امن‌ترین کشور منطقه‌ایم

ظریف: برخورد ترامپ با برجام قابل پیش‌بینی بود/ امن‌ترین کشور منطقه‌ایم

ظریف: برخورد ترامپ با برجام قابل پیش‌بینی بود/ امن‌ترین کشور منطقه‌ایم

ممکن است بپسندید...