عده‌ای اگر منافع شخصی خود را در خطر ببینند ندای الاسلام والسلام سر می‌دهند/ اگر ادامه دهید، عملکردتان در واحد امیدیه را منتشر می‌کنیم

عده‌ای اگر منافع شخصی خود را در خطر ببینند ندای الاسلام والسلام سر می‌دهند/ اگر ادامه دهید، عملکردتان در واحد امیدیه را منتشر می‌کنیم
۲۰ تشکل دانشگاه آزاد خوزستان در واکنش به نامه احمدی شاهرودی به ولایتی در نامه‌ای نوشتند: اگر به این نامه‌پراکنی‌های خود ادامه دهید کارنامه شومتان را در واحد امیدیه در معرض دید همگان قرار می‌دهیم.

عده‌ای اگر منافع شخصی خود را در خطر ببینند ندای الاسلام والسلام سر می‌دهند/ اگر ادامه دهید، عملکردتان در واحد امیدیه را منتشر می‌کنیم

۲۰ تشکل دانشگاه آزاد خوزستان در واکنش به نامه احمدی شاهرودی به ولایتی در نامه‌ای نوشتند: اگر به این نامه‌پراکنی‌های خود ادامه دهید کارنامه شومتان را در واحد امیدیه در معرض دید همگان قرار می‌دهیم.
عده‌ای اگر منافع شخصی خود را در خطر ببینند ندای الاسلام والسلام سر می‌دهند/ اگر ادامه دهید، عملکردتان در واحد امیدیه را منتشر می‌کنیم

ممکن است بپسندید...