علت حذف دیالوگ مربوط به سوسنگرد از فیلم لاتاری

علت حذف دیالوگ مربوط به سوسنگرد از فیلم لاتاری
نشست خبری فیلم “لاتاری” با حضور عوامل این فیلم در میان سوالات و حاشیه های فراوان برگزار شد.

علت حذف دیالوگ مربوط به سوسنگرد از فیلم لاتاری

نشست خبری فیلم “لاتاری” با حضور عوامل این فیلم در میان سوالات و حاشیه های فراوان برگزار شد.
علت حذف دیالوگ مربوط به سوسنگرد از فیلم لاتاری

ممکن است بپسندید...