محافظه‌کاری آفت انقلابی‌گری است/ جلسات نقد عملکرد ۴۰ ساله نظام در دانشگاه‌ها برگزار شود

محافظه‌کاری آفت انقلابی‌گری است/ جلسات نقد عملکرد ۴۰ ساله نظام در دانشگاه‌ها برگزار شود
نماینده بسیج دانشجویی یزد بر لزوم برگزاری جلسات نقد و بررسی عملکرد ۴۰ ساله نظام در دانشگاه‌ها و تبیین دستاورد‌های انقلاب برای جوانان تاکید کرد.

محافظه‌کاری آفت انقلابی‌گری است/ جلسات نقد عملکرد ۴۰ ساله نظام در دانشگاه‌ها برگزار شود

نماینده بسیج دانشجویی یزد بر لزوم برگزاری جلسات نقد و بررسی عملکرد ۴۰ ساله نظام در دانشگاه‌ها و تبیین دستاورد‌های انقلاب برای جوانان تاکید کرد.
محافظه‌کاری آفت انقلابی‌گری است/ جلسات نقد عملکرد ۴۰ ساله نظام در دانشگاه‌ها برگزار شود

ممکن است بپسندید...