وحشت رژیم صهیونیستی از جنگ احتمالی در لبنان

وحشت رژیم صهیونیستی از جنگ احتمالی در لبنان
اظهارات تهدید آمیز محافل مختلف اسرائیل علیه لبنان به ویژه حزب الله بیانگر ترس و حشت این رژیم از جنگ احتمالی آینده است.

وحشت رژیم صهیونیستی از جنگ احتمالی در لبنان

اظهارات تهدید آمیز محافل مختلف اسرائیل علیه لبنان به ویژه حزب الله بیانگر ترس و حشت این رژیم از جنگ احتمالی آینده است.
وحشت رژیم صهیونیستی از جنگ احتمالی در لبنان

ممکن است بپسندید...