۱۵ زخمی در حملات خمپاره‌ای تروریست‌ها به «غوطه شرقی» دمشق

۱۵ زخمی در حملات خمپاره‌ای تروریست‌ها به «غوطه شرقی» دمشق
نقض توافق مناطق کاهش تنش در غوطه شرقی دمشق توسط گروه‌های تروریست و حمله خمپاره‌ای آن‌ها ۱۵ زخمی بر جا گذاشت.

۱۵ زخمی در حملات خمپاره‌ای تروریست‌ها به «غوطه شرقی» دمشق

نقض توافق مناطق کاهش تنش در غوطه شرقی دمشق توسط گروه‌های تروریست و حمله خمپاره‌ای آن‌ها ۱۵ زخمی بر جا گذاشت.
۱۵ زخمی در حملات خمپاره‌ای تروریست‌ها به «غوطه شرقی» دمشق

ممکن است بپسندید...