آتش‌سوزی نهفته در طبقه ۴-/ کندسوزی داریم

آتش‌سوزی نهفته در طبقه ۴-/ کندسوزی داریم
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در رابطه با احتمال ریزش ساختمان وزارت نیرو گفت: هیچ چیز دور از ذهن نیست و هر چند دقیقه یکبار تعدادی از مأموران ما به داخل ساختمان رفته و اوضاع را جویا می‌شوند.

آتش‌سوزی نهفته در طبقه ۴-/ کندسوزی داریم

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در رابطه با احتمال ریزش ساختمان وزارت نیرو گفت: هیچ چیز دور از ذهن نیست و هر چند دقیقه یکبار تعدادی از مأموران ما به داخل ساختمان رفته و اوضاع را جویا می‌شوند.
آتش‌سوزی نهفته در طبقه ۴-/ کندسوزی داریم

ممکن است بپسندید...