برجام جای مذاکره مجدد ندارد/ تلاش آمریکایی‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر است

برجام جای مذاکره مجدد ندارد/ تلاش آمریکایی‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر است
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: هدف آمریکایی‌ها  برجام نیست بلکه تمام هم و غم شان در خصوص زیاده خواهی‌های بیش از متن برجام است.

برجام جای مذاکره مجدد ندارد/ تلاش آمریکایی‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر است

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: هدف آمریکایی‌ها  برجام نیست بلکه تمام هم و غم شان در خصوص زیاده خواهی‌های بیش از متن برجام است.
برجام جای مذاکره مجدد ندارد/ تلاش آمریکایی‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر است

ممکن است بپسندید...