تاکید نخست‌وزیر عراق بر کاهش «تدریجی» تعداد نیرو‌های ائتلاف آمریکایی

تاکید نخست‌وزیر عراق بر کاهش «تدریجی» تعداد نیرو‌های ائتلاف آمریکایی
نخست‎وزیر عراق از طرح دولت این کشور برای کاهش «تدریجی» تعدادی از نیرو‌های ائتلاف آمریکایی موجود در عراق خبر داد.

تاکید نخست‌وزیر عراق بر کاهش «تدریجی» تعداد نیرو‌های ائتلاف آمریکایی

نخست‎وزیر عراق از طرح دولت این کشور برای کاهش «تدریجی» تعدادی از نیرو‌های ائتلاف آمریکایی موجود در عراق خبر داد.
تاکید نخست‌وزیر عراق بر کاهش «تدریجی» تعداد نیرو‌های ائتلاف آمریکایی

ممکن است بپسندید...