حمله خمپاره‌ای به دفتر نمایندگی تجاری روسیه در پایتخت سوریه

حمله خمپاره‌ای به دفتر نمایندگی تجاری روسیه در پایتخت سوریه
گروه‌های تروریستی مستقر در غوطه شرقی، دفتر نمایندگی تجاری روسیه در شهر دمشق سوریه را هدف حملات خمپاره‌ای خود قرار دادند.

حمله خمپاره‌ای به دفتر نمایندگی تجاری روسیه در پایتخت سوریه

گروه‌های تروریستی مستقر در غوطه شرقی، دفتر نمایندگی تجاری روسیه در شهر دمشق سوریه را هدف حملات خمپاره‌ای خود قرار دادند.
حمله خمپاره‌ای به دفتر نمایندگی تجاری روسیه در پایتخت سوریه

ممکن است بپسندید...