در برابر دانش آموزان سیستان و بلوچستانی شرمسارم

در برابر دانش آموزان سیستان و بلوچستانی شرمسارم
وزیر آموزش و پرورش در زاهدان گفت: به دلیل کمبودهایی که در زمینه آموزش و پرورش در سیستان و بلوچستان وجود دارد به عنوان یک معلم در برابر دانش آموزان این استان شرمسارم.

در برابر دانش آموزان سیستان و بلوچستانی شرمسارم

وزیر آموزش و پرورش در زاهدان گفت: به دلیل کمبودهایی که در زمینه آموزش و پرورش در سیستان و بلوچستان وجود دارد به عنوان یک معلم در برابر دانش آموزان این استان شرمسارم.
در برابر دانش آموزان سیستان و بلوچستانی شرمسارم

ممکن است بپسندید...