سازمان پارک‌ها و فضای سبز تدابیر عملیاتی درباره مقابله با کم‌آبی را در دستورکار قرار دهد/ ضرورت ارائه گزارش پیشرفت به شورای شهر

سازمان پارک‌ها و فضای سبز تدابیر عملیاتی درباره مقابله با کم‌آبی را در دستورکار قرار دهد/ ضرورت ارائه گزارش پیشرفت به شورای شهر
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران خواستار تدابیر عملیاتی لازم برای کسب آمادگی از سوی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در مقابله با کم‌آبی شد.

سازمان پارک‌ها و فضای سبز تدابیر عملیاتی درباره مقابله با کم‌آبی را در دستورکار قرار دهد/ ضرورت ارائه گزارش پیشرفت به شورای شهر

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران خواستار تدابیر عملیاتی لازم برای کسب آمادگی از سوی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در مقابله با کم‌آبی شد.
سازمان پارک‌ها و فضای سبز تدابیر عملیاتی درباره مقابله با کم‌آبی را در دستورکار قرار دهد/ ضرورت ارائه گزارش پیشرفت به شورای شهر

ممکن است بپسندید...