علی کریمی به کمیته انضباطی احضار شد

علی کریمی به کمیته انضباطی احضار شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، مربی تیم سپیدرود رشت را احضار کرد. ‏

علی کریمی به کمیته انضباطی احضار شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، مربی تیم سپیدرود رشت را احضار کرد. ‏
علی کریمی به کمیته انضباطی احضار شد

ممکن است بپسندید...