مدارس اهواز و کارون صبح چهارشنبه تعطیل است

مدارس اهواز و کارون صبح چهارشنبه تعطیل است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان از تعطیلی مدارس نوبت صبح شهر‌های اهواز و کارون برای روز چهارشنبه خبر داد

مدارس اهواز و کارون صبح چهارشنبه تعطیل است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان از تعطیلی مدارس نوبت صبح شهر‌های اهواز و کارون برای روز چهارشنبه خبر داد
مدارس اهواز و کارون صبح چهارشنبه تعطیل است

ممکن است بپسندید...